pomáhame pomáhať

Na začiatku každého roka si viacerí z nás položíme otázku, čo nás čaká v tomto roku. My v MED-ART-e oslavujeme 30. výročie vzniku a budeme radi, keď budete jeho súčasťou. Pripravili sme niekoľko aktivít ako ho spolu, aj v tejto neľahkej dobe, oslávime.

Vráťme sa však na chvíľu v čase, o 30 rokov dozadu. Po kolapse komunistického režimu v Československu veľmi rýchlo skolaboval, pod tlakom nových podnikateľských aktivít, celý socialistický distribučný systém liečiv. Deväťdesiate roky boli obdobím zmien, a teda dôvody vzniku MED-ART-u je nutné hľadať aj v premenách celej spoločnosti. Zásadným spôsobom sa zmenil pohľad na zdravotníctvo. Otvárali sa dvere novým farmaceutickým firmám. Bol to však taký zvláštny pocit, strach zmiešaný s eufóriou premien a možností. Farmaceuti sa báli zakladať lekárne. To isté sa dialo aj zakladateľom MED-ART-u. Aj my sme sa báli nových podnikateľských aktivít. Ja a Mgr. Peter Németh. Obyčajní zodpovední muži a manželia so svojimi povinnosťami voči vlastným rodinám. Ako mladí živitelia rodín bez finančného kapitálu sme sa snažili zarobiť si do budúcnosti.

Vo februári 1991 sme otvorili základy rodiacej sa firmy, ešte vtedy začínajúcej podnikať pod štatútom fyzických osôb. Prvý doklad na podnikanie a dovoz liekov bol obyčajný list Ministerstva zdravotníctva, ktorý sme prikladali ako súčasť k nášmu živnostenskému povoleniu. Začínali sme ako mnohí iní v garáži, v prenajatom sklade v podmienkach, ktoré sa s dnešnými vôbec nijako nedajú porovnať. Začínali sme len s veľkým elánom, v snahe niečo v živote dokázať. Posunúť farmáciu niekam ďalej. Chceli sme robiť niečo, čo nás bude baviť a bude aj našim poslaním do budúcnosti. Začali sme takpovediac na kolene.

Na starých rozheganých autách, s regálmi postĺkanými z dreva. Nikto z nás vtedy nemal žiadne manažérske zručnosti, žiadne skúsenosti s podnikaním a žiadny zo zakladateľov nemal ani peniaze. Čo sme mali? Mali sme chuť podnikať, chuť prehrýzať sa novými možnosťami, chuť priniesť pacientovi chýbajúce lieky a k tomu všetkému sme pomáhali aj v zdravotníctve tvoriť novú farmaceutickú legislatívu.

Spoločne s inými nadšenými farmaceutmi a lekárnikmi sme vytvárali podmienky pre vznik novej otvorenej farmácie spojenej so slobodným lekárnickým povolaním v rámci celej lekárenskej obce. Začínali sme robiť obchod, pomáhali sme s privatizáciou našim kolegom a to tým, že sme im dodávali lieky v krátkych časových intervaloch bez toho, aby potrebovali mnoho peňazí uviazať v skladových zásobách. Vozili sme lieky i iný tovar, ako bola kozmetika, doplnkový sortiment, veterinárne liečivá rôznym poľnohospodárom, začali sme zásobovať nemocnice, a to produktami, ktoré vtedy nedokázali iní zabezpečiť. Takto sme priviezli do postkomunistického zdravotníctva množstvo nových molekúl liekov od svetových farmaceutických firiem a to prakticky z celého sveta.

Samozrejme, tak ako rástli nové a nové aktivity, tak rástol i počet zamestnancov až po dnešných 460 pracujúcich MED-ART-e a bezmála 600 ľudí pracujúcich v dcérskych spoločnostiach MED-ART-u.

Firma za 30 rokov prešla veľmi dlhú cestu. Dnes sme už posledná súkromná distribučná spoločnosť v celom Československu vlastnená ľuďmi, ktorí ju aj zakladali. Napriek ťažkým začiatkom je dnes už systém nastavený a organizácia práce dokonale zvládnutá. Pre klienta a jeho pohodlie dokážeme zabezpečiť skoro všetko. Dopravu do 3 hodín stovkám klientov denne, pričom najazdíme tisícky kilometrov ročne. Napríklad v uplynulom roku sme v „projekte pitný režim“ priniesli vlastnú liečivú vodu a iný doplnkový sortiment pod značkou sv. Medard. Máme niekoľko úspešných projektov ako Lekárenská ambulancia MEDIFO, či virtuálne zoskupenie Vaša Lekáreň, značku Som farmaceut a mnoho ďalších.

Verím, že ste s našimi službami spokojní a budete spokojní aj do budúcnosti, pretože my máme skvelý tím našich ľudí. Na týchto ľudí sme pyšní a patrí im naozaj veľká vďaka. Vďaka patrí aj všetkým tým ľuďom, ktorí s nami spolupracujú ako externisti a pomáhajú nám byť ešte lepší, ešte šikovnejší. V neposlednom rade patrí vďaka aj našim rodinným príslušníkom, ktorí nám pomáhajú zvládať všetky situácie. Oni sú pre nás takým mäkkým mantinelom v momente, keď sme my niekedy ako nafúknutá lopta. Spokojná a vyrovnaná rodina, rodinné spoločenstvo nám pomáha byť ľudský a taký, aby sme dokázali stále napĺňať poslanie našej firmy „Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať“.

 PharmDr. Ján Holec, generálny riaditeľ spoločnosti MED-ART

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart